Algemene Voorwaarden

 • Deelname aan één van de lessen of workshops betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 • Afmeldingen voor de les ontvang ik graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de les zodat ik eventueel iemand anders een plek kan bieden. Afzeggingen binnen 6 uur worden als gevolgde les beschouwd.
 • De deur gaat ca. 10 minuten voor aanvang van de les open en sluit bij aanvang van de lestijd.
 • Deelname aan de lessen en workshops geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
  Lichamelijke klachten dienen onmiddellijk gemeld te worden. Deelneming is alleen mogelijk als je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
 • De strippenkaarten hebben een geldigheidsduur. Openstaande lessen vervallen na verloop van de geldigheid van de strippenkaart. Als je nog strippen over hebt na het verlopen van de strippenkaart, kun je binnen 1 week na verkoopdatum, ervoor kiezen om de overgebleven strippen eenmalig tegen bijbetaling van €5,- per les alsnog te verzilveren. De geldigheid van de lessen wordt in dat geval met 1 maand verlengd. 
 • Restitutie van het lesgeld voor strippenkaart of workshopdeelname is niet mogelijk.
 • Yoga Maximapark heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen/annuleren.
 • Yoga Maximapark verplicht zich de yogalessen naar inzicht en vermogen uit te voeren.
 • Yoga Maximapark is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les de workshop.